English version of this page

Rusforebyggende arbeid

Universitetet i Oslo har fokus på rusforebygging etter AKAN-modellen (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetspolitikk). UiO ønsker å forebygge rusmiddelproblemer og å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp.

Sentralt står også å gjøre ledere i stand til tidlig å gripe fatt i – og få ansatte til tidlig å ta opp – risikofylt rusmiddelbruk og spilleatferd.

Individuelt AKAN-opplegg og -avtale

Et AKAN-opplegg skal være et individuelt tilpasset støtteopplegg for en arbeidstaker med rusmiddel- eller pengespillproblemer. Opplegget skal ha en fast struktur og kan omfatte tiltak både internt i bedriften og eksternt, for eksempel i samarbeid med behandlingsinstitusjon.

Individuelt opplegg har som oftest sin bakgrunn i et brudd på gjeldende retningslinjer i virksomheten eller annet gjeldende regelverk. Dette kan være:

 • å møte til arbeidet påvirket av rusmidler
 • å bruke rusmidler i arbeidstiden
 • å bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det fører til:
  • fravær
  • at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende
  • at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles

Individuelle AKAN-opplegg kan også opprettes på arbeidstakerens eget initiativ, eller etter oppfordring fra leder eller kollega.

Det skrives en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og AKAN-hovedkontakt og sykepleier/lege fra Enhet for BHT er til stede.

Avtalen skal være et arbeidsredskap i AKAN-opplegget. Bedriftssykepleier vil i samarbeid med hovedkontakten sørge for å koordinere møter med alle impliserte parter for å følge opp og evaluere avtalen underveis. Avtalen avsluttes normalt når det har gått 2 år etter siste advarsel, og makuleres etter dette.

Hva kan jeg gjøre for en kollega?

Ta kontakt med nærmeste leder, og fortell hva du observerer. Du behøver ikke "samle opp" bevis, det er viktig å ta de signaler du reagerer på alvorlig så tidlig som mulig. Ta kontakt med nærmeste leder og uttrykk din bekymring. Fortell konkret hva du observerer - ikke legg egne tolkninger til grunn.

Leders oppgave

Leder skal informere de ansatte og følge UiOs rusmiddelpolicy (pdf). Det er nærmeste leder med personalansvar som skal gi advarsler, informere om AKAN og tilby vedkommende et tilpasset opplegg. Leder skal innkalle vedkommende til en samtale. Den ansatte skal få tilbud om å ha med seg tillitsvalgt. Bruk malen for "den nødvendige samtalen" (akan.no). Lag et skriftlig referat fra samtalen. Leder skal reagere på medarbeideres brudd på arbeidsreglementet.

Policyer

UiOs ruspolicy (pdf)

Verktøy

Mal for "den nødvendige samtalen" (akan.no)

Se også

AKAN (akan.no)

Kontakt

Enhet for BHT

AKAN hovedkontakter:

 • Ariel Sevendal (PARAT)
  Rådgiver, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Espen Uleberg (Forskerforbundet)
  Senioringeniør, Kulturhistorisk museum
 • Jamal Bajja (NTL)
  Driftstekniker, Eiendomsavdelingen
Publisert 5. juli 2012 11:11 - Sist endret 2. nov. 2021 15:38