Forskningsetisk utvalg ved UiO

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Forskningsetisk utvalg kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved UiO.

Møteplan 2019

Møte

Innkalling

Offentlige uttalelser

17. januar 2019

Innkalling

 
14. februar 2019 Innkalling  
4. april 2019 Innkalling  
16. mai 2019 Innkalling  

Møteplan 2018

Møte Innkalling Offentlige uttalelser
15. februar 2018 Innkalling  
22. mars 2018 Innkalling  
15. mai 2018 Innkalling  
18. juni 2018 Innkalling  
4. september 2018 Innkalling  
18. oktober 2018 Innkalling  
6. desember 2018 Innkalling  

 

Medlemmer

Medlemmer i perioden 1. september 2016 til 31. august 2019:

Anne Inger Helmen Borge (leder) (UiO)
Vara: Roy Gabrielsen (UiO)

Bjørn Ramberg (nestleder) (UiO)
Vara: Tone Kvernbekk (UiO)

Reidun Førde (UiO)
Vara: Jostein Grytten (UiO)

Marit Halvorsen (UiO)
Vara: Ole-Andreas Rognstad (UiO)

Ole Herman Ambur (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Vara: Bjarne O. Braastad (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Kontakt

Utvalgets sekretær er Kristin Flagstad, juridisk seniorrådgiver i Avdeling for forskningsadministrasjon.