English version of this page

Forskningsetisk utvalg ved UiO

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Forskningsetisk utvalg kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved UiO.

Innmelding av forskningsetisk sak

Dersom du ønsker å melde fra om en forskningsetisk sak kan du benytte nettskjema i Si fra-systemet

Saksgang

Forskningsetiske enkeltsaker legges fram for Sentralt råd. Der besluttes saksgang. Saken vil enten behandles på fakultet, senter eller museum av henholdsvis dekan, senterleder eller direktør eller legges fram for Forskningsetisk utvalg. Les mer om saksgangen ved påstand om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer (pdf).

Møter 2022

Møte Dato Innkalling
1/2022 27. januar Saksliste
2/2022 17. februar Saksliste
3/2022 24. mars Saksliste
4/2022 28. april Saksliste
5/2022 19. mai Saksliste
6/2022 16. juni Saksliste

Utvalgets mandat

Her kan du lese utvalgets mandat (pdf).

Utvalgets årsrapporter

Medlemmer

Medlemmer i perioden 1. september 2019 til 31. august 2022:

Kontakt

Kontakt utvalgets sekretariat forskningsetisk-utvalg@admin.uio.no