English version of this page

Forskningsetisk utvalg ved UiO

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Forskningsetisk utvalg kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved UiO.

Innmelding av forskningsetisk sak

Dersom du ønsker å melde inn en ny forskningsetisk sak, kan du benytte dette nettskjemaet.

Saksgang

Forskningsetiske enkeltsaker skal først håndteres på fakultetsnivå. Saker som ikke løses på fakultetsnivå kan legges fram for Forskningsetisk utvalg. Les mer om saksgangen ved påstand om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer (pdf).

Utvalgets mandat

Her kan du lese utvalgets mandat (pdf).

Møteplan 2019

Møte

Innkalling

Offentlige uttalelser

17. januar 2019

Innkalling

 
11. april 2019 Innkalling  
16. mai 201916. mai 201916. mai 201924. mai 2019 Innkalling  
13. juni 2019 Innkalling  
22. august 2019 Innkalling  

Medlemmer

Medlemmer i perioden 1. september 2019 til 31. august 2022:

Bjørn Torgrim Ramberg (leder) (UiO)
Vara: Tone Kvernbekk (UiO)

Marit Halvorsen (nestleder) (UiO)
Vara: Eirik Østerud (UiO)

Kristin Margrete Heggen (UiO)
Vara: Jostein Grytten (UiO)

Marie Eikemo (UiO)
Vara: Sofie A.E. Høgestøl (UiO)

Ole Herman Ambur (OsloMet – storbyuniversitetet)
Vara: Gustav Vaaje-Kolstad (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Kontakt

Kontakt utvalgets sekretariat forskningsetisk-utvalg@admin.uio.no