Innkalling LMU- møte 130919

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo
 • Student Peter Linge Hessen
 • Student Johannes Saastad
 • Student Marius Frans Linus Hillestad
 • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for LMU)
 • Prodekan studier Knut Mørken (MN)
 • Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon
 • Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen

Vara

 • Student Frida Rasmussen
 • Student Markus Christopher Barkenæs
 • Student Ingrid Uleberg
 • Student Hans Didrick Kruse Birkeland
 • Seksjonssjef Kristin Fossum Stene (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Young Vik (vara for studiedekan Knut Mørken)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen

seniorrådgiver Mette Torp Christensen, Seksjon for studiekvalitet, sekretær for utvalget.

Sakskart

Godkjenning av referat fra møte 11.juni 2019

Godkjenning av dagsorden

Sak 31/19

Presentasjonsrunde

Sak 32/19

Forventningsavklaring og diskusjon av en AU-ordning for LMU

33/19 Studiestart høst 2019- hvordan har det gått?

Innledere: Håvard Østrem, seksjon for studiekontakt, Nina Langeland, SiO, 

Diskusjon: Studiestartarbeidet for neste år, hvor går vi videre?

34/19 Hvordan går det med utviklingen av det digitale læringsmiljøet ved UiO?

Innleder: Harald Kleivane, LINK

 

Eventuelt

 

 

 

 

     

 

Publisert 12. sep. 2019 13:46 - Sist endret 11. mars 2020 20:53