English version of this page

Det sentrale valstyret og valsekretariatet ved UiO

Som veljar bør du nytte dei kontaktpunkta som vert oppgjeve lokalt i samband med kvart enkelt val. Overordna spørsmål kan takast opp med det sentrale valstyret eller valsekretariatet ved UiO.

Valstyre

Sekretær for valstyret er Gina Kristine Berg, Avdeling for personalstøtte.

Valsekretariat

Publisert 29. juni 2011 09:59 - Sist endret 10. nov. 2020 15:47