English version of this page

Det sentrale valstyret og valsekretariatet ved UiO

Som veljar bør du nytte dei kontaktpunkta som vert oppgjeve lokalt i samband med kvart enkelt val. Overordna spørsmål kan takast opp med det sentrale valstyret eller valsekretariatet ved UiO.

Valstyre

  • Professor Marit Halvorsen (leiar)
  • Representant for det teknisk-administrative personale  [navn kommer]
  • Vararepresentant, teknisk-administrative personale [navn kommer]
  • Representant for de midlertidig vitenskapelig personale [navn kommer]
    Vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig personale [navn kommer]
  • Studentrepresentant [navn kommer]
  • Vara, studentrepresentant [navn kommer] 

Sekretær for valstyret er Gina Kristine Berg, Avdeling for personalstøtte.

Valsekretariat

Publisert 29. juni 2011 09:59 - Sist endret 26. aug. 2021 08:23