Hundehold

Det er forbud mot hunder i universitetets bygninger.

Forbudet mot hunder er begrunnet i hensynet til allergikere og skal bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø for alle grupper tilsatte. Hjemmel for regelen er kollegievedtak av 20. mars 1987.

Dispensasjon

Ordningen gir rom for dispensasjon for en begrenset periode, maksimum 2 år, i helt spesielle helsemessige tilfeller på grunnlag av skriftlig søknad med legeerklæring. Eiendomsavdelingen er delegert ansvar fra Universitetsdirektøren til å ivareta bestemmelsen. Søknad sendes til Eiendomsavdelingen.

Førerhunder

Førerhunder for blinde og førerhunder under opplæring er unntatt fra forbudet. Opplæringen og opplæringsansvaret skal være bekreftet av opplærende instans. Tillatelse gis bare for et begrenset tidsrom.

Løshunder

Dersom løse hunder oppdages og fanges på universitetsområdet, skal Politiet kontaktes på telefon 02800. Politiet vil formidle videre til Viking, som tar seg av henting.

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 2. des. 2019 10:05