Grilling

Det er tillatt å grille på UiOs område så fremt brannforskrifter overholdes, men engangsgriller er ikke tillatt på plenene. Ved arrangementer må du få godkjent plassering av grillen.

Viktige brannforskrifter:

  • Ved arrangementer og bruk av telt skal det være slukkeutstyr til stede. Brannslukkingsapparat kan lånes fra det lokale driftsområdet (Eiendomsavdelingen).
  • Grillen skal stå minst 3 meter fra nærmeste bygning.
  • Brukes gassgrill, SKAL lagring av beholder avtales med driftsområdet.
  • Store griller skal alltid stå på fast underlag, ikke direkte på plenen.
  • Griller skal plasseres slik at røyk ikke siver inn i ventilasjonsanlegg.

Praktisk tilrettelegging:

  • Ved grilling i forbindelse med arrangementer, må du på forhånd kontakte det lokale driftsområde for å få godkjent plassering av grillen.
  • Engangsgriller er ikke tillatt på plenene, da de etterlater seg brennmerker.
  • Brukte engangsgriller kan settes ved siden av avfalldunker utendørs.
  • Rydd opp og fjern avfall. Husk at det skal være trivelig også dagen etter.
  • Parkseksjonen i Eiendomsavdelingen har tønnegriller som kan lånes ut til studentforeninger og ansatte til bruk på universitetets område. Kull må arrangøren selv sørge for.
Publisert 10. apr. 2013 14:59 - Sist endret 7. sep. 2018 13:02