Filmfremvisning ved UiO

Arrangør av filmfremvisning i universitets lokaler er ansvarlig for at annonsering og visning skjer lovlig. Det betyr at arrangør må se til at visningen er dekket av filmlisens eller avtaler slik at annonsering og visning ikke bryter med Åndsverkloven (lovdata.no).

Hvordan vise film lovlig?

Kontakt

Ved spørsmål om disse avtalene - ta kontakt med Emil Hamre, seniorrådgiver, seksjon for forskning og innovasjon:

Publisert 19. jan. 2017 14:42 - Sist endret 21. sep. 2020 11:41