Filmfremvisning ved UiO

Arrangør av filmfremvisning i universitets lokaler er ansvarlig for at annonsering og visning skjer lovlig. Det betyr at arrangør må se til at visningen er dekket av filmlisens eller avtaler slik at annonsering og visning ikke bryter med Åndsverkloven (lovdata.no).

Hvordan vise film lovlig?

Publisert 19. jan. 2017 14:42 - Sist endret 20. okt. 2018 15:40