English version of this page

Til deg som sykler

Det er ikke tillat å ta sykler og sparkesykler med inn i universitetets bygninger.

  • Av hensyn til rømningsveier, renhold og generell framkommelighet er det ikke tillatt å ta med sykler og sparkesykler inn i bygningene. Forbudet gjelder både for ansatte, studenter og besøkende. 
  • Eiendomsavdelingen fjerner alle sykler og sparkesykler som er parkert innendørs og overleverer dem til Parkseksjonen eller plasserer dem på nærmeste sykkelparkering med den låsen de er utstyrt med.
  • Alle syklister må ta hensyn til fotgjengere når de ferdes på gangveiene. All trafikk skal foregå på de gåendes premisser. Der det er mange forgjengere, trilles syklene.
  • Sykler og sparkesykler låses fast i oppsatte sykkelstativer. De må ikke plasseres slik at de sperrer gangveier eller inngangspartier, eller hindrer allmenn ferdsel.
  • Hensatte og ødelagte sykler og sparkesykler blir plassert på nærmeste sykkelparkering med den låsen de er utstyrt med eller overlevert til Parkseksjonen.
  • Har du spørsmål om dette reglementet? Send melding til Eiendomsavdelingen.
Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 10. des. 2019 13:33