Regelverk for eksternt finansiert virksomhet

Betydelige deler av UiOs virksomhet er finansiert av midler fra ulike eksterne aktører, slik som Forskningsrådet, EU og andre, dette kaller vi eksternt finansiert virksomhet. Ved UiO reguleres denne type virksomhet gjennom interne retningslinjer og regler fastslått av Kunnskapsdepartementet.

Interne retningslinjer ved Universitetet i Oslo

Regler fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Se også

Publisert 12. sep. 2012 13:56 - Sist endret 26. aug. 2021 21:20