English version of this page

Retningslinjer for nord-sør-samarbeid

UiOs retningslinjer for nord-sør-samarbeid gjelder UiOs samarbeid om akademisk kompetanse- og kapasitetsutvikling i lav- og mellominntektsland. Retningslinjene skal sikre at samarbeidet er i tråd med UiOs verdigrunnlag og strategi 2020 og at prioriteringene som gjøres er til gjensidig, faglig nytte for de deltakende partnerne.

Vedtatt av rektor 7. januar 2013

1. Kvalitet

UiOs nord-sør-samarbeid skal kjennetegnes ved høy faglig kvalitet. Det vil si at den faglige virksomheten skal være nyskapende, solid og relevant for samfunnets behov for kunnskap og kompetanse.

2. Gjensidighet

UiOs nord-sør-samarbeid skal være preget av partnernes gjensidige, faglige interesser og engasjement. Dette utvikles gjennom nær dialog mellom partnerne. UiO verdsetter eksisterende kompetanse i sør og i nord og søker å utvide og øke denne kompetansen gjennom det faglige samarbeidet.

3. Geografiske og faglige prioriteringer

UiO vil særlig prioritere nord-sør-samarbeid i tråd med føringene i Strategi 2020 og sine faglige og tverrfaglige prioriteringer.

  1. Fakultetene, museene og sentrene gjør sine geografiske prioriteringer basert på:
    1. Enhetens og partnerens kompetanse, faglige prioriteringer og forventet faglig utbytte
    2. Tilgjengelig langsiktig ekstern finansiering og enhetens vilje til intern ressursbruk og oppfølging
    3. Sammenheng med øvrig internasjonalt samarbeid, inkludert muligheter for sør-sør-samarbeid.
  2. Satsinger og partnerskap på institusjonsnivå bør baseres på nøye vurdering og bred faglig relevans for UiO og bør omfatte både forskning og utdanning.

4. Samfunnsnytte

UiO prioriterer langsiktig integrert forsknings- og utdanningssamarbeid, som sammen med et fokus på formidling og innovasjon kan bidra positivt til kunnskaps- og samfunnsutviklingen i sør og i nord.

5. Kjønnsbalanse

UiO vil søke kjønnsbalanse og ivareta kjønnsperspektiver i nord-sør-samarbeidet.

6. Etiske retningslinjer

Alt UiOs internasjonale samarbeid skal være i tråd med UiOs etiske retningslinjer.

 

Publisert 6. feb. 2013 10:50 - Sist endret 4. aug. 2020 10:51