English version of this page

Regelverk for forskerutdanning

Forskerutdanningen og doktorgradene er regulert av universitets- og høyskoleloven og andre forskrifter og retningslinjer. For informasjon om programmene, se fakultetenes egne nettsider for forskerutdanning.

Forskrifter fastsatt av Universitetet i Oslo

Forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Kvalitetssystem

Veiledning, samarbeid og bedømmelse

Universitets- og høgskolerådet

Publisert 13. sep. 2012 11:05 - Sist endret 4. nov. 2021 16:03