Oversikt over regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning

Regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning består av en rekke lover og forskrifter, disse regulerer all medisinsk og helsefaglig forskning.

For å sørge for at helsefaglig forskning planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas, skal all helseforskning gjøres i henhold til UiOs interne kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning.

Forskningsetiske retningslinjer

Helseforskning

Legemiddelforskning  mennesker

Forskning med medisinsk utstyr på mennesker

Humanmedisinsk bruk av bioteknologi

  • Bioteknologiloven (lovdata.no) gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og omfatter assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi m.m. Loven gjelder ikke for forskning som ikke har diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for deltakeren eller hvor opplysninger om den enkelte ikke føres tilbake til vedkommende.

Håndtering av personopplysninger i forskning

Erstatningsrettigheter ved medisinsk forsøksvirksomhet

Generelt forvaltningslovverk

Publisert 13. sep. 2012 16:45 - Sist endret 26. aug. 2021 21:21