English version of this page

Opphavsrett på uio.no

Innholdet på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet og eies av Universitetet i Oslo.

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen benyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Universitetet i Oslo oppgis som kilde ved bruk.

Videoer, animasjoner og grafiske elementer skal ikke brukes uten skriftlig samtykke fra oss.

Spørsmål kan rettes til nettredaktøren ved UiO.

Publisert 24. juni 2013 09:18 - Sist endret 26. aug. 2021 08:19