English version of this page

Opphavsrett på uio.no

Innholdet på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet og eies av Universtitetet i Oslo.

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen benyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Universitetet i Oslo oppgis som kilde ved bruk.

Videoer, animasjoner, grafiske elementer og bilder skal ikke brukes uten skriftlig samtykke fra oss.

Spørsmål kan rettes til nettredaktøren ved UiO.

Publisert 24. juni 2013 09:18 - Sist endret 3. des. 2020 10:17