Samarbeid med samfunn og næringsliv

Samarbeid om forskning

UiO vil gjerne samarbeide med næringsliv og andre virksomheter.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Kan en student gjøre din utredning eller analyse?

  • Vitenskapsbutikken - formidler prosjekter mellom næringslivet og masterstudenter i samfunns-, utdannings- og humanvitenskapene
  • Prosjektforum - studenter utreder og analyserer virksomhetens organisering og ledelse

Rekruttere fra UiO

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og partnere i statlig forvaltning.

Inven2

Er du interessert i å lisensiere teknologi eller inngå et kommersielt utviklingsprosjekt med forskere ved UiO, ta kontakt med Inven2.

Gi en gave til UiO

Du kan støtte enkeltprosjekter, fagmiljøer eller UiO generelt.