Forvaltningens kunnskapsmakt. Bør Stortingets utredningskapasitet styrkes?

Parlamentenes rolle for utforming av kunnskapsbasert politikk

Se opptak fra seminaret:

 

Bør utredningskapasiteten på Stortinget og i andre parlamenter styrkes for å balansere forvaltningens kunnskapsmakt? Hvordan bør utredningsressurser være og brukes? Har parlamenter kapasitet og kompetanse til å ivareta sin rolle i en stadig mer kompleks virkelighet?

Målgruppe

Arrangementet er laget for ansatte i de 22 virksomhetene som utgjør Partnerforum, og er i tillegg åpent for alle andre interesserte. 

Program:

08:00 Registrering og frukostservering

08:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

10:00 Slutt
 

Påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse

 

Om innlederne

Cathrine HolstCathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun arbeider blant annet med spørsmål knyttet til eksperter, demokrati og politikk. Holst er for tiden tilknyttet Senter for grunnforskning i Oslo (CAS), hvor hun sammen med Jakob Elster leder en forskergruppe og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL).

Øyvind Østerud Guri Rosén er førsteamanuensis ved Institutt for samfunssfag ved OsloMet. Hun er tidligere postdoktor og stipendiat ved ARENA, og avla doktorgraden i januar 2015. Rosén har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MSc i sosiologi fra University of Oxford.

 

 

Tor SaglieTor Saglie er utdannet statsviter med bred erfaring fra ulike lederstillinger i offentlig forvaltning på høyt nivå. Dette inkluderer bla stillinger som kommunaldirektør i Oslo kommune, universitetsdirektør ved UiO, NAV-direktør og departementsråd i både KMD og JD. Han arbeider nå som pensjonert med en utredning for KMD om kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikken.

Marianne MarthinsenMarianne Marthinsen er skribent, forfatter og tidligere stortingsrepresentant med 16 års erfaring fra ulike fagkomiteer, blant annet finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra UiO.

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: politikk, Demokrati, Forvaltningspolitikk, Utredning, Effektivitet, Styring
Publisert 2. feb. 2022 15:37 - Sist endra 6. apr. 2022 22:30