2018

Tidlegare

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2018 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963

Tid og stad: 3. sep. 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

Tid og stad: 22. mai 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Tid og stad: 10. apr. 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.