2019

Tidlegare

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2019 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Kva kan vi lære av den spanske borgarkrigen i dag?

Henter forslag fra Google
Tid og stad: 27. nov. 2019 08:3010:30, Professorboligen, Universitet i Oslo, Karl Johans gate 47

Kva krev ei omlegging frå tradisjonell opplæring til digital læring?

Henter forslag fra Google
Tid og stad: 11. sep. 2019 08:3010:30, UiO sentrum, Karl Johans gate 47, Domus Academica, Gamle festsal

Treffer nye retningslinjer og dilemmasamling utfordringene for forvaltningen? 

Tid og stad: 24. apr. 2019 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Et bidrag til mer kunnskapsbasert politikkutvikling?