Forskningsbruk i offentlig forvaltning - innovasjon og samskaping

Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?

Bildet kan inneholde: Team.

  Dette er seminar to, i en serie på tre seminarer om forskningbruk i offentlig forvaltnng.
  I det første seminaret så vi på hvordan man kan implementere forskning på en fornuftig måte nedover i etatene, og få det godt integrert.  Flere departementer har laget en egen enhet som jobber med forskning og forskningsstrategi. Vi ønsket å belyse hvilke utfordringer som ligger til grunn, hvordan man bør løse disse, og hva det er man egentlig vil oppnå.

  Video og presentasjoner fra seminaret

  Seminar 2 - innovasjon og samskaping 

  Innovasjon i offentlig forvaltning kan være knyttet til å utvikle nye eller forbedrede tjenester, eller å bidra til politikkutforming. Etatenes innovasjonsevne hviler på de ansattes evne til å finne relevante og kompetente partnere utenfor egen enhet, enten i offentlig sektor, næringsliv, frivillig sektor eller forskningsmiljøer. Samlæring og samskaping skjer i møtet mellom interne eksperter og andre der ute. 

  Spørsmålet blir da hva slags kompetanse egen enhet trenger for å kunne bidra til slik samskaping. Kan vi identifisere barrierer som står i veien for innovasjon, som for eksempel regelverk, lokalkultur eller ressursmangel? Kan vi identifisere drivere som fører til læring, som for eksempel utdanning, idealisme og god ledelse? Er det noe vi kan gjøre med det systemet vi jobber innenfor som kan bidra til økt kreativitet og evne til problemløsing?

  I dette seminaret skal vi med andre ord drøfte barrierer og drivere for samlæring, samskaping og innovasjon i offentlig sektor.

  Program

  Video fra seminaret

  08:30: Velkommen ved Partnerforums sekretariat

  Påmelding

  Gratis deltakelse. 

  Påmelding for partnere

  Hvem er partner?

  Påmelding for ikke-medlemmer

  Om bidragsyterne 

  Per Koch er redaktør av Forskningspolitikk, et fagblad om forsknings- og innovasjonspolitikk som utgis av NIFU med støtte fra Forskningsrådet. Han har tidligere arbeidet i Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og STEP/NIFU STEP. Han har forsket på innovasjon i privat og offentlig sektor og deltatt i internasjonalt policy-arbeid, blant annet i samspill med UNESCO og OECD. I dag arbeider han blant annet med transformativ innovasjonspolitikk og bruk av fremtiden i policy- 
     læring  og policy-utvikling.

  Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Forskingsfeltene hans inkluderer organisasjoner, innovasjon og innovasjonsledelse, entreprenørskap og kunnskap/læring. Hoholm vil delta i en samtale om hvilken kompetanse fremtidens byråkrati vil trenge.

   

   

  Sigridur Thormodsdottir, BSc Biology, Islands Universitet 1991. MBA, BI 2001. Leder for Biobaserte næringer i Innovasjon Norge fra 2015. Hovedfokus på bærekraft og Bioøkonomien som mulighetsområder for Norsk næringsliv i en omstilling. Før Innovasjon Norge, senior innovasjonsrådgiver i Nordisk Innovasjon. Deltatt i flere Nordiske og internasjonale paneler, prosjekter og prosesser for å fremme innovasjon, bærekraft og grønn vekst.

   

  Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, øyenbryn, smil.Petra Nilsson-Andersen, har lang erfaring fra forsknings- og innovasjonsarbeid i både privat og offentlig sektor. Jobber i DigDir som seniorrådgiver for strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Etablerte Medicon Valley Academy i Københamn, EU-kontor i Østeuropa, forskning i svenske forsvaret, senior innovasjonsrådgiver i Nordic Innovation, fagsjef innovasjon Oslo kommune. Bidro til World Economic Forums arbeid med «The Nordic Model».

  Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
  Publisert 19. jan. 2021 17:16 - Sist endret 15. feb. 2021 12:33