2014

Tidligere

Tid og sted: 24. nov. 2014 12:0015:15, Akersgate 59 (R5), auditoriet

Partnerforums fjerde nettverksmøte om arbeids- og  organisasjonsformer handler om hvordan arbeidsprosesser kan fremme kunnskapsdeling og effektiv bruk av medarbeidernes kompetanse.

Tid og sted: 2. apr. 2014 12:3015:30, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

Partnerforums tredje nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer handlet om hvordan IKT kan bidra til kunnskapsarbeid og samhandling i forvaltningen.