2013

Tidligere

Tid og sted: 20. nov. 2013 12:3015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet (Arbeids- og velferdsdirektoratet/Arbeidsdepartementet)

Både statlige og private virksomheter benytter åpne kontorlandskap i stadig større grad. Er kontorlandskap en gunstig måte å organisere det fysiske arbeidsmiljøet på, når forvaltningen skal møte nye krav om effektivitet og ressursutnyttelse? Og legger det til rette for bedre kunnskapsarbeid?

Tid og sted: 28. mai 2013 12:3015:00, Akersgt 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums første nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer så vi på bruken av team.