Sunn omstilling - effektivitet og samarbeid

Fra kaos til flyt - hvordan skape effektive og sunne omstillinger i statlige virksomheter?

Hvordan håndtere omstilling i praksis, og hvilke konkrete råd kan gis til statlige virksomheter som står overfor denne utfordringen?

  • Hvordan bygge organisasjoner og arbeidsfellesskap som både er effektive og sunne?
  • Hvordan kan ledelsen få de ansatte og fagforeningene med som en aktiv ressurs? Er fagforeningene nødvendige korrektiv, uvurderlige for ledelsen, eller et hinder for de beste løsningene?
  • Har vi noe å lære av privat sektor når det gjelder medvirkning?

Program

12:00               Registrering. Kaffe/te og frukt.

12:25               Åpning ved Partnerforums sekretariat

12:30               Partnerforums seminar om omstilling, noen betraktninger
                        Rolf Utgård, omstillingsrådgiver og tidligere fagforeningsleder

12:45               Hva kjennetegner sunne omstillingsprosesser?
                        Forskning, eksempler og praksis (pdf)
                        Cato Bjørkli, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

                        Samtale mellom Bjørkli og Utgård, spørsmål fra salen

13:30               Kort pause

13:45               Hvorfor endre, hva skal endres og hvordan gjør vi det i politiet? (pdf)
                        Karin Aslaksen, HR-leder, Politidirektoratet og 
                       Sigve Bolstad, forbundsleder, Politiets fellesforbund

14:45              Partssamarbeidets betydning i integrasjonen av Statoil og Hydro (pdf)
                        Eivind Falkum, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA

15:00               Diskusjon
                        Ledet av Rolf Utgård, omstillingsrådgiver, tidligere fagforeningsleder

15:30               Slutt

 

Om seminaret

Partnerforums siste seminar i rekken om arbeids- og organisasjonsformer tok opp kjennetegn ved gode omstillingsprosesser i statlige virksomheter. Offentlige virksomheter møter kontinuerlig krav til effektivisering, forenkling og omorganisering. Endringer tvinges igjennom etter analyser og evalueringer, eller som følge av forventinger fra politikere og fagmiljøer. Seminaret tok opp muligheter og utfordringer ved slike omstillinger.

Vi fikk innspill fra to arbeidslivsforskere, begge med kommentarer til politidirektoratets omstillingsarbeid. Politidirektoratets interne endringsarbeid ble presentert ved HR-leder. Her utdypet også Politiets fellesforbund om endringsarbeidet og betydningen av samarbeidsklima, lagspill, formell - og ikke minst uformell kontakt.  Vi fikk også presentert forskning med eksempler omstilling i norsk arbeidsliv hvor følgeforskningen av integrasjonen mellom Statoil og Hydro, fra 2007-2011, ble viet spesiell oppmerksomhet, herunder også betydning som sammenslåingen har hatt for utviklingen av samarbeidet i olje- og gassbransjen. Seminaret avsluttet med diskusjon.

 

Om bidragsyterne

Karin Aslaksen er leder for HR-avdelingen i Politidirektoratet. Hun er tidligere konserndirektør for HR og HMS i Orkla ASA (2010 – 2013) og før dette konserndirektør i Elkem AS for HR og HMS, samt for utvikling av støttesystemer for kontinuerlig forbedring og god drift. Aslaksen har tidligere vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), bistandsarbeider i Kenya, og prosjektleder ved Senter for bedre arbeidsliv (SBA), et 5-års utviklingsprogram nedsatt av partene i arbeidslivet. Aslaksen er utdannet sivilingeniør, og har en doktorgrad fra Industriell økonomi ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) fra 1998. Hun har også gjennomgått ledelsesutviklingsprogram ved International Institute for Management Development (IMD).
 

Sigve Bolstad er leder av Politiets Fellesforbund. Han har tidligere vært leder av Oslo Politiforening og nestleder i Politiets Fellesforbund. Før han begynte som fulltidstillitsvalgt, var han politibetjent og blant annet sjef for politiposten på Oslo S. Bolstad er politiutdannet. Han har i tillegg grunnfag i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, Forsvarets Høgskoles sjefskurs og kurs i Forhandlingsledelse, som en del av Solstrand-programmet.

Cato Bjørkli er førsteamanuensis i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er klinisk psykolog, og har en doktorgrad i arbeidspsykologi. Han har i tillegg til forskning på arbeidslivet jobbet med ulike organisasjoner i anvendte prosjekter med organisasjonspsykologi som tema. Bjørkli er aktiv innen HR-relaterte forskingsprosjekter som for eksempel måling av arbeidsmiljø, innovasjonsprosesser, organisasjonsutvikling og teamarbeid.

 

Eivind Falkum er forsker II ved HiOA, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet, AFI. Falkum er opptatt av samspillet mellom mikro og makro i arbeidslivet, mellom bedriften og institusjonene i arbeidslivet. Han er særlig opptatt av hvordan politikk og økonomi henger sammen i den norske modellen på samfunnsnivå og i koblingen mellom bedriftsdemokrati og verdiskaping i virksomhetene. Han har bred erfaring som oppdragsforsker med studier av institusjoner, strukturer og prosesser i privat og offentlig sektor. Makt og opposisjon i arbeidslivet var tema i doktoravhandlingen fra 2008.

Rolf Utgård er forsker, forfatter og foredragsholder. Utgård har jobbet i 25 år som tillitsvalgt i industrien, fra 1977 - 2002. Siste 15 år som konserntillitsvalgt og konsernstyremedlem i Kværner. Utgård har også jobbet for forskningsstiftelsen Fafo 2003 -2004, og har en Master i arbeidslivhistorie fra 2008.
Rolf Utgård har vært selvstendig næringsdrivende fra 2004, hovedsakelig med bedrifts- og organisasjonsrådgiving, og er opptatt av styrearbeid, partssamarbeid, kommunikasjon og strategisk bedriftsutvikling.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Ledelse, Effektivitet, HR og kompetanseutvikling
Publisert 4. sep. 2015 10:22 - Sist endret 9. okt. 2015 10:48