Personvern i en digital tidsalder

EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

  • De ti første ukene med ny personvernforordning - hva er oppstartserfaringene? 
  • Hvordan møter norske myndigheter EUs Personvernforordning?
  • Hva gjør vi når elektroniske enheter samler data om oss, og hva kan dataene brukes til?
  • Personvern i møte med digitalisering og tjenesteutvikling hos to partnere. Case: NAV og OUS

 

 

 

Program

11:30

Registrering og enkel bevertning

12:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

12:05

De ti første ukene med ny personvernforordning
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

12:35

Case: NAVs personvernprosjekt (PDF)
Haakon Hertzberg, NAV

13:00

Pause - enkel bevertning og mingling

13:15

Case: OUS - personvernombudets erfaringer  (PDF)
Heidi Thorstensen, Personvernombud og Informasjonssikkerhetsleder, Oslo Universitetssykehus

13:45

Personvern i en digital tidsalder

Tore Tennøe, Teknologirådet

14:20

Deling av data i HBP: Problemstillinger med store data i et stort EU-prosjekt (PDF)
Kevin McGillilvray, Personvernombud i the Human Brain Project (HBP), stipendiat, Universitetet i Oslo

14:40 Diskusjon med innspill fra salen ledet av Kevin McGillivray
15:30

Slutt

 

Om foredragene og foredragsholderne

 

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010, og ble i fjor utnevnt for en ny seksårsperiode. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014). 
Om foredraget: EUs personvernforordning har vært i kraft i tre måneder når seminaret avholdes. Thon oppsummerer hva som har skjedd disse månedene og hva vi bør være spesielt oppmerksomme på framover.

 

Haakon Hertzberg er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og er ansvarlig for politikk og regelverksutvikling i NAV sin Kunnskapsavdeling. Der er han også ansvarlig for NAVs internasjonale relasjoner og har i den forbindelse ledet flere arbeidsgrupper i EUs PES (Public Employment Service) Network. Han leder for tiden en arbeidsgruppe som ser på hvilke organisatoriske endringer NAV og NAVs søsterorganisasjoner i EU må gjennomføre for å håndtere den digitale transformasjon som vi står overfor. Han har jobbet i NAV i en årrekke og deltatt i flere råd og utvalg som har sett nærmere på regelverksutvikling i lys av digitalisering og personvern. Han er også prosjekteier for NAV sitt personvernprosjekt. 
Om foredraget: Hertzberg vil gi oss et innblikk i hvordan NAV har organisert og ikke minst prioritert sitt arbeid med implementering av ny personvernforordning. Han vil blant annet løfte frem utfordringer og muligheter som oppstår i grensesnittene mellom personvernlovgivningen og annet regelverk. 

 

Heidi Thorstensen
Foto: Nina E. Gausdal Try, OUS

Heidi Thorstensen har siden 2003 vært personvernombud og informasjonssikkerhetsleder ved landet største sykehus, Oslo universitetssykehus. Hun er avdelingsleder for avdeling for informasjonssikkerhet og personvern  i direktørens stab, Oslo universitetssykehus. Arbeidet spenner fra krav til løsninger og risikovurderinger av løsninger og infrastruktur, til styringssystem for informasjonssikkerhet, opplæring, rådgivning og rollen personvernombud slik den er regulert. Thorstensen har teknologisk bakgrunn, og har jobbet med informasjonssikkerhet og personvern fra 1986. De første 17 årene som konsulent først for Forsvaret og siden for privat næring og offentlig forvaltning.
Om foredraget: Presentasjon fra Oslo universitetssykehus - om personvernombudets erfaringer med implementeringen av nytt personvernregelverk. 

 

Tore Tennøe er direktør i Teknologirådet, som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som er viktig for Norge. Aktuelle prosjekter er det digitale skiftet i offentlig sektor, kunstig intelligens og helse, selvkjørende biler i byene og livslang læring i det nye arbeidslivet. Tennøe har også vært president for det internasjonale samarbeidet for teknologipolitikk i to perioder og er en etterspurt foredragsholder i  inn- og utland.

Om foredraget: Det er i skrivende stund åpent hva Tennøe vil legge vekt på i sitt foredrag. Tore byr på ferskvare -  med elementer fra kunstig intelligens og den digitale økonomien. 

«Thon & Tennøe» bidro på Partnerforums frokost med Bernt i desember 2017 "Gjensyn med Storebror-Orwell". Bjørn Erik Thon og Tore Tennø har samarbeidet i flere år og skriver årlig en rapport om personvern i overvåkingsøkonomien i anledning «Den internasjonale personverndagen», på vegne av arrangørene Teknologirådet og Datatilsynet.

Noen av «Thon og Tennøes» tidlegere kronikker:
Når den svarte boksen sier nei  (2017). Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder den svarte boksen oss en forklaring.
Overvåkingsøkonomien (2016). Etter én time på nett har en tolvåring fått 62 spioner inn på barnerommet. EU tar nå opp kampen med Google, Facebook og Akersgata.
Personvernet etter Snowden (2014). Regjeringen vil ta personvern på alvor. Snowden-saken gir nye innsikter i hva dette vil bety.

Kevin McGillivray er personvernombud i "the Human Brain Project" (HBP), stipendiat og seniorrådgiver ved UiO (Medforsk). Han er utdannet jurist og er advokat i USA. The Human Brain Project er en del av EU-kommisjonens satsing for utvikling av framtidens IKT teknologi. Målet er å øke den grunnleggende kunnskapen om menneskehjernen, forbedre mulighetene til å diagnostisere, forebygge og behandle hjernesykdommer og utvikle nye teknologier basert på prinsippene for hjernens virkemåte. HBP er et 10-års prosjekt med en finansiering på 1 milliard euro.  Kevin er i sluttfasen av en PhD-avhandling med tema innenfor skytjenester, personvern, og kontrakter. Han var stipendiat ved Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Det juridiske faktultet, Universitetet i Oslo. Han er Master of ICT Law fra SERI i 2010. Som stipendiat har han publisert artikler og sett på problemstillinger som oppstår i forbindelse med bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). 
Om foredraget: Som personvernombud er hovedoppgaven min å ivareta personverninteressene for pasienter, respondenter og andre i HBO forskning. Dette innebærer å gi råd om de forpliktelsene HBP har etter personvernlovgivningen/GDPR. I innledningen vil jeg beskrive litt om problemstillinger med deling av data i et EU-prosjekt og hva personvernombudets rolle betyr fra opplæring av forskere, i tillegg til etablering av interne retningslinjer og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

 

Påmelding

Gratis inngang (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Hvem er partner?

Påmelding

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne.

 

Om Partnerforums nettverk og seminarserie om digitalisering i statsforvaltningen

Vi møter nye og revolusjonerende digitale muligheter, som også forvaltningen må ta i bruk og tilpasse sine målgrupper. Vi står ved terskelen til samfunnsovergripende forandringer som innebærer fantastiske muligheter mht. tjenester og menneskelig samhandling, men også betydelige farer og etiske dilemmaer. Utviklingen gjør at vi må ta stilling til store og til dels problematiske spørsmål rundt overvåkning, sikkerhet, sårbarhet, personvern, forskyvning av maktforhold.
Hvordan kan statsforvaltningen best møte disse mulighetene og utfordringene?  

Mål for nettverket:

  • Få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i hos våre partnere og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap.
  • Avholde nettverksserie (6 seminarer 2016-2018) om den raskt skiftende digitale virkelighetens innvirkning på statsforvaltningen.

Målgruppe: alle partneransatte som er opptatt av digitaliseringsarbeidet i statsforvaltningen. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte.

En arbeidsgruppe med representanter fra partnerne møtes mellom seminarene og fremmer forslag til seminarprogram.

Tidligere er fire seminarer avholdt i nettverket - for mer informasjon: se nettverkets nettside (link)

 

Finn fram til konferanselokalet

Sophus Lies auditorium  Moltke Moes vei 35, Blindern

Ta t-bane til Blindern eller trikk til Universitetet i Oslo

 

Emneord: Digitalisering, Etikk, Juss, Tjenester, Innovasjon
Publisert 28. juni 2018 14:47 - Sist endret 3. des. 2019 10:21