Digitalisering i statsforvaltningen

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2016-2018

Om nettverket

Temaet digitalisering er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Oversikt - 6 seminarer:

Digitalisering av offentlig sektor – muligheter og utfordringer

Partnerforums tidligere seminarer om digitalisering av offentlig sektor har vist at temaets aktualitet gjør det egnet for en lengre seminarrekke med mer rom for diskusjon og erfaringsutveksling. Dette er bl.a. fordi endringene skjer så fort, med et omfang som også vokser eksponentielt. Partnerforums høstkonferanse i 2015 om Big Data viste for eksempel hvordan forvaltningen må møte krav om aggregering, tilgjengeliggjøring og sanntidsanalyse av svært store datamengder.

Den raskt skiftende digitale virkeligheten gjør at forvaltningens arbeidsdag endres på det praktiske plan og kan bl.a. nødvendiggjøre ny organisering av forvaltningen. Samtidig fører den også til at man må ta stilling til store og til dels problematiske spørsmål rundt overvåkning, sikkerhet, sårbarhet, personvern, forskyvning av maktforhold. Vi møter nye og revolusjonerende digitale muligheter, som også forvaltningen må ta i bruk og tilpasse sine målgrupper.

Vi står nå ved terskelen til samfunnsovergripende forandringer som innebærer fantastiske muligheter mht. tjenester og menneskelig samhandling, men også betydelige farer og etiske dilemmaer. Hvordan kan forvaltningen best møte disse?

  Arbeidsgruppe

  Partnerforums sekretariat inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. Arbeidsgruppen møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

  Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppen.

  Ansvarlig for Partnerforums nettverk: Partnerforums sekretariat
  E-post-adresse: partnerforum@uio.no

   

  Emneord: IKT, Innovasjon, Effektivitet, Sikkerhet, Kommunikasjon, Juss, Internasjonalt
  Publisert 12. jan. 2016 15:32 - Sist endret 3. jan. 2019 10:00