Energiattester

Energimerking eller energiattester viser oss hvor energieffektive bygningene våre er. Hver bygning skal ha en energiattest.

Energimerket består av en bokstav og en farge. Kombinasjonen sier noe om hvor energieffektiv bygningen er.

Energimerking er blitt stadig mer utbredt. I dag regulerer lover og forskrifter energimerking av de fleste hvitevarer, lyskilder, biler og klimaanlegg, men også boliger og næringsbygg.

Energi – fra A til G

Energieffektivitet angis i form av ulike energieffektivitetsklasser fra A til G, der A er mest energieffektivt og G minst energieffektivt.

Energimerket oppsummerer energitilstanden for bygningen med en energikarakter og en oppvarmingskarakter og forteller hvor energieffektiv den er.

Nye bygninger

Nye bygninger som tilfredsstiller byggeforskriftene i dag, vil normalt få C eller D. Kun bygg som tilfredsstiller strengere krav enn byggeforskriftene vil få karakteren A eller B.

Oppvarming – fra rød til grønn

Oppvarmingskarakterskalaen går fra rød til grønn i fem trinn. Den uttrykker i hvor stor grad bygningen er utstyrt for å bruke fornybare energikilder annet enn elektrisitet til oppvarming av rom og vann.

Oppvarming med elektrisitet eller olje gir dermed rød oppvarmingskarakter.

Energiattest for alle UiO-bygninger

Ved UiO er nå nesten alle bygningene energimerket. Sammendrag av energiattestene, med lenke til fullstendig versjon på nettsidene, vil gjøres tilgjengelig for brukerne i alle UiO sine energimerkede bygninger fortløpende.

Fullstendige energiattester finner du ved å klikke den aktuelle bygningslenken under bygninger på UiO sine nettsider.

 

Publisert 14. sep. 2011 14:51 - Sist endret 5. sep. 2018 09:45