En ledelse, organisasjon og kultur som fremmer klima og miljø og gir grønne resultater

Hånd holder kvist

Miljø og klima må vektlegges i utviklingsarbeid, økonomiske disposisjoner, forvaltning, prosjekter og drift.

En ledelse som fremmer miljø og klima er opptatt av resultater og ressursbruk, og av at arbeidet gir effekter og gevinster over tid.

En kultur som fremmer miljø og klima inspirerer til nysgjerrighet og læring, verdsetter tverrfaglig samarbeid og ser virksomheten i et langsiktig perspektiv.

Mål 2040

UiOs eiendomsvirksomhet tiltrekker seg og beholder ansatte og ledere som er fremragende profesjonelle på miljø- og klimaområdet

Mål 2020

Eiendomsavdelingens organisasjon er videreutviklet
for å oppnå miljø- og klimamål
Involvere UiOs ansatte i miljøarbeidet Involvere UiOs studenter i miljøarbeidet Samarbeide med SiO om miljøløsninger Samarbeide med Oslo kommune om miljøløsninger

Tiltak

       

Strakstiltak:

  • Ledere i EA innarbeider miljø og klima i sine planer og målkort og kommuniserer dette i aktuelle fora

Innen 2020:

  • Ledelse som etterspør resultater relatert til miljø og klima

Strakstiltak:

  • Miljø og klima tas med i ordinære dialogmøter med UiOs enheter

Innen 2020:

  • Informere om mål, tiltak og oppnådde resultater på miljøområdet

Strakstiltak:

  • Videreutvikle samarbeidet med Studentparlamentet

Innen 2020:

  • Involvere studentene i utvalgte miljøprosjekter

Strakstiltak:

  • Videreutvikle løsninger for å redusere avfallsmengde og øke sorteringsgrad

Innen 2020:

  • Samarbeide om å tilby gode miljøløsninger for studentene

Strakstiltak:

  • Avklare samarbeidsområder for Oslo som Europeisk miljøhovedstad 2019

Innen 2020:

  • Videreutvikle dialog og samarbeid om grønn by- og campusutvikling