English version of this page

Interaksjon og robotikk

Emblem for interaksjon og robotikk.

Hvordan kan man forstå aspekter ved rytme og bevegelse gjennom design og konstruksjon av interaktive systemer og roboter?

Om forskningen

Vi undersøker aspekter ved rytme og bevegelse gjennom robotikk og teknologi. Dette inkluderer utviklingen av interaktive musikksystemer med fokus på multi-dimensjonale koblinger mellom sensorer og musikalske parametre. I tillegg designer og lager vi prototyper til tilpasningsdyktige robotsystemer og undersøker interaksjonen mellom både menneske-robot og robot-robot i kollektive settinger. 

En liten blekksprut-aktig robot. Sort-hvitt.

Metode

Vi benytter en rekke metoder, inkludert kunstig intelligens, maskinlæring, simulering, modellering, hurtig prototypefremstilling, så vel som iterative og kreative designprosesser. Gjennom syntese-tilnærmingen vil denne analysen lede til en ny generell forståelse av rytmiske fenomener, og kan i tillegg lede til bruksområder innen rehabilitering og kunst. 

Hovedprosjekter