English version of this page

Struktur og kognisjon

Emblem for struktur og kognisjon.

Hvordan er rytme og tidssans konstruert i vår bevissthet?

Om forskningen

Målet er å øke vår forståelse av hvordan rytme og tidssans er konstruert i den menneskelige bevissthet. Vi undersøker hvordan rytme og tid påvirker oss på tvers av de ulike sansene: Vår persepsjon, oppmerksomhet og mentale innsats, vår mentale forestillingsevne og våre illusjoner, prediksjon og kognitive kontrollprosesser.

En danser som bryter gjennom røyk. Sort-hvitt.

Metoder

Ved å bruke et bredt spekter av metoder, inkludert pupillometri, MRI, skalle- og intrakraniell EEG, kan vi avdekke effekten av rytmiske og temporale elementer, i tillegg til de nevrokognitive mekanismene som er involvert. Våre eksperimenter omfatter friske forsøkspersoner, men vi har også fokus på spesielle grupper som musikere, synestetikere, og nevrologiske pasienter med fokal hjerneskade.

Hovedprosjekter