English version of this page

Om RITMO

RITMO er et tverrfaglig senter som ønsker å avdekke de kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskelig rytme, i musikk, bevegelse og audiovisuelle medier.

Hvorfor forske på rytme?

Evnen til å oppleve og skape rytme er en grunnleggende menneskelig egenskap som vi bruker for å ordne og forstå hendelser som utspiller seg i tid.

Hjerte, kropp og sinn

Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til hjerteslag, pustemønstre og lengre kronobiologiske sykluser. Rytme er slik sett et viktig aspekt av menneskelig handling og persepsjon som er i komplekst samspill med ulike kulturelle, biologiske og mekaniske rytmer i verden.

RITMO studerer rytmiske fenomener, nærmere bestemt musikk, kroppsbevegelse og audiovisuelle uttrykk, og ser på hvordan disse prosesseres kroppslig og kognitivt. Tanken er at den menneskelige evnen til å oppleve verden og våre handlinger som rytmiske, peker mot en grunnleggende kognitiv mekanisme som i seg selv er rytmisk. Visjonen vår er å avdekke disse kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

Hold deg oppdatert

Årsrapport

Lurer du på hva vi har arbeidet med det siste året?

Mer om senteret

Senter for fremragende forskning

SFF. Senter for fremragende forskning. Norges forskningsråd. Det står det med bokstaver. Logo.

Om å jobbe hos RITMO

Ved RITMO jobber verdensledende forskere i musikkvitenskap, psykologi og informatikk sammen i et unikt, tverrfaglig miljø. Forskerne er samlokalisert i toppmoderne lokaler med utstyr for lyd- og videoopptak, motion capture, sporing av øyebevegelser, fysiologiske målinger, diverse typer hjernescanning (EEG, MRI), rask prototypeutvikling og robotikk-laboratorier.

Kontakt oss

Følg RITMO