Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Fransk språk (40FRAS)

Om emnegruppen

Denne 40-gruppen i fransk språk kan inngå som støttegruppe i en rekke bachelorprogrammer på HF- og SV-fakultetet.

Fransk er et verdensspråk. Det er offisielt språk i over 30 land fordelt på alle kontinenter. Ca. 120 millioner mennesker har fransk som morsmål og det snakkes av over 200 millioner mennesker. Fransk har dessuten status som offisielt språk i en rekke internasjonale organisasjoner. Kunnskaper i fransk gir adgang til en rik og mangeartet frankofon kultur.


Læringsutbytte
En 40-gruppe i fransk språk gir deg en grunnleggende språkkompetanse. Etter endt studium vil du ha opparbeidet deg muntlig og skriftlig ferdighet i språket. I tillegg til den praktiske ferdigheten, vil du få noe innsikt i det franske språksystemet (syntaks, semantikk, fonologi ) og kunne analysere og vurdere setninger og tekster.


Oppbygging og gjennomføring
40-gruppen består av tre obligatoriske språklige emner og ett valgfritt emne.


Kvalifisering for videre studier
Denne 40-gruppen egner seg til å bli utvidet med 20 studiepoeng til en 60-gruppe for å gi grunnlag for å søke opptak til PPU.

Som tilleggsemner kan følgende emner anbefales: fransk litteratur (FRA1301 – Fransk litteratur (prosa)) eller fransk kulturkunnskap (FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag).

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfritt emne:

FRA1102 Fransk språkbruk 2 (nedlagt) erstatter det valgfrie emnet i 40-gruppa.

Annet