Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)

Om emnegruppen

Denne 40-gruppen er kun for studenter på Program for Asiatiske og Afrikanske studier, studieretning Kinesisk med Kina-studier, som ble TATT OPP FØR HØSTEN 2013.

For studenter tatt opp fra og med høsten 2013 gjelder 40-gruppen som heter 40OMR-KINA2.

Om emnegruppen

Det kinesiske samfunnet står midt i en utvikling som stadig utfordrer grensene mellom nytt og gammelt, med store konsekvenser for forholdet mellom individ, familie, stat og andre deler av samfunnet. Samtidig forholder landet seg til en lang og rik tradisjon innen politisk og filosofisk tenkning, teknologisk, kulturell og religiøs praksis, samt historiske og skjønnlitterære skrifter.

Denne emnegruppen starter med en innføring i Kinas historie gjennom 3000 år. I tillegg kan du velge mellom ulike emner innen kinesisk og østasiatisk samfunn, politikk, litteratur, tenkning, religion m.m.

Emnegruppen er obligatorisk for studenter under Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Kinesisk med Kina-studier. Den egner seg også for studenter fra andre programmer i kombinasjon med emnegrupper i kultur-/samfunnsfag.

Hva lærer du?

Etter fullført emnegruppe skal du

  • ha grunnleggende kunnskap om kinesisk og østasiatisk kultur og samfunn
  • være i stand til å innhente og vurdere stoff om kinesisk kultur og samfunn fra bibliotek, databaser og andre kilder
  • kunne bruke vitenskapelig litteratur til å analysere kinesiske kulturuttrykk og samfunnsforhold
  • kunne gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til kinesisk kultur og samfunn; samt gi og motta kritiske kommentarer

Det grunnleggende emnet Kinas historie gir først og fremst kunnskap og forståelse. Blant annet gjennom semesteroppgaver gir emner på høyere nivå studenten anledning til å velge egne problemstillinger, undersøke disse på en selvstendig måte og presentere sine konklusjoner.

Emner i emnegruppen

Følgende 10 sp-emne er obligatorisk:

20-30 sp velges fra følgende liste:

0-10 sp velges fra følgende liste:

Annet

Overlappende emner

KIN1500 - Samfunn og politikk i Kina overlapper 10 studiepoeng mot KIN1501 - Kinas samfunn og politikk (nedlagt)og 10 studiepoeng mot KIN2501 - Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt.