KIN2300 – Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Poesi og prosa kan hjelpe oss å forstå hvilke tanker, følelser og idéer som preger kinesisk kultur i ulike historiske perioder, og hva slags verdensbilde(r) som ligger under. I dette emnet leser vi et utvalg tradisjonelle og moderne litterære tekster med fokus på psykologiske og litterære mønstre som kommer til uttrykk. Vi fokuserer på tekster i engelsk eller skandinavisk oversettelse, men ser også på utdrag på originalspråket. Vi nærleser dikt, noveller og/eller romankapitler, men ser også på forholdet til forfatter, samtid og ulike leseres resepsjon av tekstene.

Hva lærer du?

  • Du lærer å nærlese og analysere litterære tekster, samt å sette ulike litterære genrer, former og tematikk inn i en litteraturhistorisk sammenheng.

  • Du får trening i å skrive oppgave om ett av temaene som behandles i undervisningen, herunder å finne frem til relevante kilder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie eller tilsvarende grunnleggende kunnskap om kinesisk historie.

KIN1010 – Kinesisk A eller tilsvarende grunnleggende beherskelse av kinesisk språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer (12 dobbelttimer fordelt over 12 uker). Skriveprosessen tilknyttet semesteroppgaven har stor plass i undervisningsopplegget. 

Obligatorisk aktivitet

  • Aktiv deltakelse i minst 10 av 12 undervisningstimer.
  • Førsteutkast til semesteroppgaven med bibliografi. Førsteutkastet skal leveres i Canvas innen en gitt frist.
  • En enkel skriftlig prøve. Den skriftlige prøven gjennomføres i undervisningstiden.

Mer detaljert informasjon om de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått all obligatorisk aktivitet godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent førsteutkast til semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret den ble godkjent. Godkjent oppmøte og skriftlig prøve er gyldig de to neste gangene emnet tilbys. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave på ca. 4000 ord pluss bibliografi. Tema for oppgaven blir avgjort i samråd med faglærer ved begynnelsen av semesteret.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2017

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk