KIN2300 – Tanker og følelser i kinesisk litteratur gjennom tre tusen år

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys ikke våren 2019.

Poesi og prosa kan hjelpe oss å forstå hvilke tanker og følelser som preger deler av kinesisk kultur i ulike historiske perioder, og hva slags verdensbilde som ligger under. I dette emnet leser vi et utvalg tradisjonelle og moderne litterære tekster med fokus på de psykologiske mønstrene som kommer til uttrykk. Vi fokuserer på tekster i engelsk eller skandinavisk oversettelse, men ser også på utdrag på originalspråket. Vi nærleser dikt, noveller og romankapitler, men ser også på forholdet til forfatter, samtid og ulike leseres resepsjon av tekstene – hele tiden med blikk for de kognitive og emosjonelle strukturene som avspeiles.

Hva lærer du?

  • Du lærer å nærlese og analysere litterære tekster, samt å sette ulike litterære genrer, former og tematikk inn i en litteraturhistorisk sammenheng med vekt på psykologiske perspektiver.
  • Du får trening i å skrive oppgave om ett av temaene som behandles i undervisningen, herunder å finne frem til relevante kilder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie eller tilsvarende grunnleggende kunnskap om kinesisk historie.

KIN1010 – Kinesisk A eller tilsvarende grunnleggende beherskelse av kinesisk språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer (12 dobbelttimer fordelt over 12 uker). Skriveprosessen tilknyttet semesteroppgaven har stor plass i undervisningsopplegget. I tillegg tilbys det tre dobbelttimer med kollokviegrupper. Disse er ikke obligatoriske, men dersom du benytter tilbudet, må du delta i alle tre dobbelttimer. Påmelding i Studentweb.

Obligatorisk aktivitet

  • Aktiv deltakelse i minst 80 prosent av undervisningen.
  • Førsteutkast til semesteroppgaven med bibliografi. Førsteutkastet skal leveres i Canvas innen en gitt frist.
  • En enkel skriftlig prøve. Den skriftlige prøven gjennomføres i undervisningstiden.

Godkjent skriftlig prøve og godkjent førsteutkast er gyldig de to neste semestrene emnet blir gitt, som spesifisert i retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Ved sykdomsfrafall utover 80 prosent må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager. I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å gå opp til eksamen må de obligatoriske aktivitetene være godkjent (se "Undervisning" for mer informasjon).

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 10 sider (2300 tegn per side, med mellomrom) + bibliografi. Tema for oppgaven blir avgjort i samråd med faglærer ved begynnelsen av semesteret.

Informasjon om oppgaveskriving og innlevering av oppgaver ved IKOS.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2017

Annet

Ressurssider for kinesisk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går uregelmessig

Eksamen

Går uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk