KIN2300 – Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Poesi og prosa kan hjelpe oss å forstå hvilke tanker, ideér, følelser og stemninger som preger kinesisk kultur i ulike historiske perioder, og hva slags verdensbilde(r) som ligger under. I dette emnet leser vi et utvalg tradisjonelle og moderne litterære tekster med fokus på psykologiske og litterære mønstre som kommer til uttrykk. Vi fokuserer på tekster i engelsk eller skandinavisk oversettelse, men ser også på utdrag på originalspråket. Vi nærleser dikt, noveller og/eller romankapitler, men ser også på forholdet til forfatter, samtid og ulike leseres resepsjon av tekstene.

Hva lærer du?

  • Du lærer å nærlese og analysere litterære tekster, samt å sette ulike litterære genrer, former og tematikk inn i en litteraturhistorisk sammenheng.

  • Du får trening i å samarbeide i gruppe om å uttrykke seg muntlig og presentere i klassen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie eller tilsvarende grunnleggende kunnskap om kinesisk historie.

KIN1010 – Kinesisk A eller tilsvarende grunnleggende beherskelse av kinesisk språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer (10 dobbelttimer fordelt over 10 uker). 

Obligatorisk aktivitet

  • Aktiv deltakelse i minst 8 av 10 undervisningstimer.
  • Muntlig presentasjon av et oppgitt tema i løpet av semesteret. Presentasjonen forberedes i samarbeid med en eller to andre studenter.

Godkjent oppmøte og muntlig presentasjon er gyldig de to neste gangene emnet tilbys. 

Mer detaljert informasjon om de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått all obligatorisk aktivitet godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk