Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg én av de største religiøse og intellektuelle tradisjonene i Japan, enten buddhisme, shinto eller konfutsianisme, og gir en generell innføring i denne tradisjonens utvikling frem til i dag. Vi skal se nærmere på tradisjonens sentrale ideer, praksis og samfunnsrolle i forskjellige historiske perioder, med mest vekt på situasjonen i det moderne Japan.

Hva lærer du?

Kompetansemålene er å gi innsikt i den historiske utviklingen av en ledende religiøs eller intellektuell tradisjon i Japan, samt å stille studenten i stand til å skrive en oppgave om et aspekt av tradisjonen som behandles i undervisningen. Skriving, både selvstendig og i små grupper, har stor plass i undervisningsopplegget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskap om de store linjene i Japans historie. Les gjerne en innføring i Japans historie, f.eks. Arne Kalland (2005): "Japans historie", Cappelen.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP1502 – Religion og filosofi i Japan (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av 12 dobbelttimer forelesninger/seminarer fordelt over 12 uker. Det er obligatorisk å møte til minst 80 prosent av undervisningen. Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Studentenes skriveprosess utgjør en vesentlig del av undervisningsopplegget. Obligatoriske oppgaver (skal leveres i Canvas innen gitte frister):

  • Disposisjon for semesteroppgaven
  • Førsteutkast av semesteroppgaven
  • Kommentar på andres førsteutkast

I tillegg er det obligatorisk å møte opp til alle seminarene samt delta i en gruppepresentasjon en av gangene.

De obligatoriske oppgavene må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Godkjent disposisjon, førsteutkast og kommentar er kun gyldig i ett semester.

Godkjent gruppepresentasjon og oppmøte til undervisningen er gyldig de to neste gangene emnet blir gitt.

Eksamen

De obligatoriske oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen (se "Undervisning" for mer informasjon).

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 10 sider (ca. 2300 tegn per side uten mellomrom).

Informasjon om oppgaveskriving og innlevering av oppgaver ved IKOS.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2014

Periodisk evaluering våren 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk