Dette emnet er nedlagt

REL3070 – Tibetansk religion og kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i tibetansk kultur, religion og historie, med særlig vekt på etableringen av buddhismen fra og med det 7. århundre.

Emnet gir innsikt i hvordan sen-indisk buddhisme ble etablert og endret i møte med lokal religion i Tibet.

Det vil bli lagt vekt på de ulike retningene innen tibetansk buddhisme og klostertradisjonens forhold til legfolkets religion.

Emnet vil gi innsikt i vestlige oppfatninger av Tibet gjennom de siste 150 år og den rollen vårt bilde av Tibet som "et mystisk Shangrila" har spilt fram til i dag.

Hva lærer du?

Du skal kunne:

  • gjøre rede for innføringen av buddhismen i Tibet.
  • drøfte den religiøse utviklingen i en generell historisk kontekst.
  • analysere religionsmøtet mellom indisk buddhisme og lokal religion i Tibet.
  • tilegne deg kunnskap om de ulike religiøse skolene i Tibet
  • drøfte forholdet mellom klostre og leksamfunn.
  • analysere buddhismen i Tibet i en større buddhistisk komparativ kontekst.
  • undersøke tilblivelsen av Vestens bilde av Tibet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forhåndskunnskap er REL1003 – Verdensreligionene, REL2230 – Buddhisme - tradisjon og variasjon (eller REL1030 – Buddhismen (nedlagt)) og et REL-emne til på 2000 nivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL2070 – Tibetansk religion og kultur (nedlagt)

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av 14 dobbelttimer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning.

Underveis i semesteret skal hver student gjennomføre en obligatorisk flervalgsprøve i Fronter. Perioden prøven er åpen vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Flervalgsprøven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en hjemmeeksamen som innleveres ved slutten av semesteret.

Besvarelsen skal ha et omfang på 6 - 8 sider (ca 2300 tegn per side).

Oppgavelyden vil bli publisert i Fronter og på semestersiden ved eksamensstart.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Usikker frekvens

Eksamen

Usikker frekvens

Undervisningsspråk

Norsk