Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Portugisisk (40POR)

Om emnegruppen

Denne 40-gruppen i portugisisk kan inngå som støttefag på mange bachelorprogrammer.

Portugisisk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Portugal, i Latin-Amerika, i Afrika og i Asia. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i portugisisk en nyttig ressurs for samfunnet. Norge har aktive og stadig viktigere samarbeidsrelasjoner med mange portugisisktalende land, bl.a. Angola, Mosambik, Brasil, Øst Timor og Portugal, på næringslivsområdet (olje, fisk osv.), og når det gjelder utviklingsarbeid.

Ved universitetet i Oslo drives forskning på ulike områder innen portugisisk språk. Det portugisiske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, noe som gjør det til et interessant forskningsobjekt innen alle genrer av lingvistikken.

Læringutbytte
Etter å ha fullført emnegruppen har du tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntlig portugisisk. Du kan identifisere alle ordklasser og forklare bruken av alle verbformer. Du er kjent med språkvitenskapelig teori, og kjenner til og kan anvende portugisiske språkverktøy.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen har ett obligatorisk emne:

(forutsetter forkunnskaper tilsvarende POR1000 – Innføring i portugisisk (videreført))
 

Hvis du ikke har forkunnskaper i portugisisk, velger du i tillegg først
POR1000 – Innføring i portugisisk (videreført) (20 studiepoeng)

og deretter POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (nedlagt)
eller POR1102 – Portugisisk språk 2


Hvis du har forkunnskaper i portugisisk tilsvarende nivå II fra vgs, tar du det obligatoriske emnet samt:

Annet