40-gruppe – Portugisisk (40POR)

Om emnegruppen

Denne oppbygningen gjelder for studenter med opptak til emnegruppen fra og med høsten 2016. Begynte du på emnegruppen tidligere, se oppbygningen her.

40-gruppen i portugisisk kan inngå som støttefag på mange bachelorprogrammer. Det er også mulig å kombinere den med et utenlandsopphold, og på den måten bygge opp en bachelorgrad med fordypning på 80 studiepoeng i portugisisk. Slik kan du kvalifisere deg til master i portugisisk ved UiO. Ta gjerne kontakt med studiekonsulenten i portugisisk for en veiledningstime.

Portugisisk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Portugal, i Latin-Amerika, i Afrika og i Asia. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i portugisisk en nyttig ressurs for samfunnet. Norge har aktive og stadig viktigere samarbeidsrelasjoner med mange portugisisktalende land, bl.a. Angola, Mosambik, Brasil, Øst Timor og Portugal, på næringslivsområdet (olje, fisk osv.), og når det gjelder utviklingsarbeid.

Ved Universitetet i Oslo drives forskning på ulike områder innen portugisisk språk. Det portugisiske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, noe som gjør det til et interessant forskningsobjekt innen alle genrer av lingvistikken.

Forkunnskaper
Ved å ta en diagnostisk test kan du selv kan finne ut hvilket emne du bør begynne emnegruppe med. Hvis du får mindre enn 50% riktige svar, bør du begynne med emnet POR1001 - Innføring i portugisisk. Hvis du får 70 % eller mer, kan du begynne med POR1101 eller POR1102.

Læringutbytte
Etter å ha fullført emnegruppen har du tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntlig portugisisk. Du kan identifisere alle ordklasser og forklare bruken av alle verbformer. Du er kjent med språkvitenskapelig teori, og kjenner til og kan anvende portugisiske språkverktøy.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst 20 studiepoeng velges blant følgende emner:

 

Følgende emner har tidligere inngått i emnegruppen og godkjennes fremdeles som valgfrie emner: