Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I første halvdel av semestret tar emnet for seg tradisjonell språkhistorie med utgangspunkt i latin fra og med middelalderen til i dag, med vekt på fonologiske, morfologiske og delvis syntaktiske endringer.

I andre halvdel av semestret omhandler emnet den geografiske utbredelsen av de ibero-romanske språkene (portugisisk, galisisk, kastiljansk og katalansk, etc.) samt baskisk, i fortid og nåtid.

Undervisningen er felles for spansk og portugisisk, med forskjellig pensumlitteratur for hvert språk. Vi bruker illustrerende tekstmateriale (korte utdrag) fra begge språkområdene og det gis en innføring i språkhistoriske prinsipper.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har du:

  • Grunnleggende kjennskap til portugisisk og spansk språkhistorie fra og med middelalderen til i dag
  • Grunnleggende kjennskap til språkhistoriske prinsipper
  • Utdypet kunnskap om portugisisk språk og hvordan det har blitt slik det er i dag
  • Grunnleggende kjennskap til de ibero-romanske språkenes geografiske utbredelse i fortid og nåtid
  • Fordypet kunnskap om de ibero-romanske språkene fra og med middelalderen til i dag

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar i 14 uker. Emnet har felles undervisning med SPA2104 – Spansk språkhistorie (nedlagt).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må gi et muntlig fremlegg på portugisisk midtveis i semesteret.

Aktiviteten må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hvis du går på bachelorprogrammet EURAM med studieretning portugisisk, må du besvare eksamen på portugisisk.

Hvis du går på årsenheten i portugisisk, kan du velge om du vil besvare eksamen på portugisisk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Våren 2019 går emnet som et leseemne for studenter på BA i portugisisk. Har du tenkt å ta emnet, så ta kontakt med studiekonsulenten.