Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys kun til studenter som fikk opptak senest høsten 2013. Studenter tilknyttet emnegruppen kan få overgang til 40POR

Denne 40-gruppen i portugisisk inngår som støttegruppe for studenter på studieretning Latin-Amerika.

Portugisisk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Portugal, i Latin-Amerika, i Afrika og i Asia. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i portugisk en nyttig ressurs for samfunnet. Norge har aktive og stadig viktigere samarbeidsrelasjoner med mange portugisisktalende land, bl.a. Angola, Mosambik, Brasil, Øst-Timor og Portugal, på næringslivsområdet (olje, fisk osv.), og når det gjelder utviklingsarbeid.

Ved Universitetet i Oslo drives forskning på ulike områder innen portugisisk språk. Det portugisiske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, noe som gjør det til et interessant forskningsobjekt innen alle genrer av lingvistikken.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnegruppen har du tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntlig portugisisk. Du kan identifisere alle ordklasser og forklare bruken av alle verbformer. Du er kjent med språkvitenskapelig teori, og kjenner til og kan anvende portugisiske språkverktøy. Du har også fått god kjennskap til portugisiskspråklig litteratur fra det 20. århundre gjennom lesning av tekster fra Portugal, Brasil og det portugisiskspråklige Afrika.

Emner i emnegruppen

For studenter med opptak senest høsten 2013, som ikke har fullført emnegruppen innen våren 2014, vil emnegruppen fra og med høsten 2014 bestå av tre obligatoriske emner og ett valgfritt.

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant:

T.o.m våren 2014 kunne man velge enten POR1102 – Portugisisk språk 2 eller POR1302 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring 2 (nedlagt), eller begge. POR0101 – Innføring i portugisisk (videreført) kunne også inngå som valgfritt emne. For studenter med opptak senest høsten 2013 vil slike sammensetninger fremdeles godkjennes.

Annet