Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en elementær innføring i portugisisk språk og egner seg derfor også for deg som ønsker å lette overgangen til portugisiskemner på 1000-nivå. Det blir gitt en innføring i grammatikk, supplert med praktiske øvelser. De praktiske øvelsene integrerer diverse former for muntlige og skriftlige aktiviteter. Du forventes å delta aktivt og å dele erfaringer og faglig kompetanse med de andre studentene. Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye selvstudium.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg kunnskaper i portugisisk tilsvarende kravene til nivå II i videregående skole, som er en forutsetning for å kunne følge undervisningen på POR1101 – Portugisisk språk 1 og POR1102 – Portugisisk språk 2.

Du har et elementært språklig repertoar som gjør det mulig å mestre forutsigbare situasjoner. Du kan bruke elementære setningsmønstre og produsere faste uttrykk og grupper av ord muntlig og skriftlig ved hjelp av innlærte fraser. Du har et stort nok ordforråd til å lese tekster om kjente temaer og har oversikt over språkets grammatikk.

Du mestrer enkle grammatiske strukturer og setningsmønstre innenfor et innlært repertoar. Du har kontroll over et elementært ordforråd, knyttet til konkrete behov. Du har en viss fonologisk kontroll. Uttalen er tydelig nok til å forstås, enda aksenten er merkbar.

Du kan stille og svare på spørsmål og utveksle ideer og informasjon om kjente emner i forutsigbare situasjoner. Du kan kommunisere i forbindelse med enkle og rutinemessige oppgaver. Du kan klare deg i kortfattet sosial utveksling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter med opptak til bachelorprogrammet Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur og område, som går på studieretningene portugisisk og Latin-Amerika-studier med portugisisk, vil bli prioritert i emneopptaket.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal i løpet av semesteret levere inn to mindre oppgaver som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 3 timer. Eksamen består av oppgaver i tekstforståelse og grammatikk, samt en liten egenkomposisjon.
 

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POR0101/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er spesielt beregnet på studenter på bachelorprogrammene HFB-SPR, HFB-LIT og Europeiske og amerikanske studier (bachelor) (videreført), studieretning Latin-Amerika, som ikke fyller forkunnskapskravene til emnet POR1101 – Portugisisk språk 1. Studenter fra disse programmene har derfor førsteprioritet på dette emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og portugisisk