40-gruppe – Russisk (40RUSS2)

Om emnegruppen

Emnegruppen kan brukes i en rekke bachelorprogrammer på HF- og SV-fakultetet.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 30 studiepoeng obligatoriske og 10 studiepoeng valgfrie emner.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne 40-gruppen har du tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntlig russisk. Emnegruppen gir en innføring i språkstrukturen og setter studenten i stand til å forstå enkle sakprosatekster og litterære tekster på russisk og føre samtaler på russisk. Studenten lærer den grunnleggende grammatikken og å bruke viktige språklige hjelpemidler. Studenten kan velge mellom utvidet språkkompetanse eller grunnleggende forståelse av russisk kultur og samfunn og kunnskaper om institusjoner, aktører og trekk ved russisk politikk og samfunn i de vestlige ikke-russiske sovjetiske arvtakerstatene. 

Emnegruppen gir et grunnlag for videre studium av språket og utvekslingsopphold i Petrozavodsk, Russland. 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner: 

Velg 10 studiepoeng blant følgende emner:

Annet

RUS1102 – Russisk språkbruk 2 var tidligere obligatorisk emne i 40-gruppen i russisk. Fra og med våren 2020 er emnet valgfritt og kan erstattes av RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn