40-gruppe – Russisk (40RUSS2)

Om emnegruppen

Emnegruppen kan brukes i en rekke bachelorprogrammer på HF- og SV-fakultetet.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 40 studiepoeng obligatoriske emner.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne 40-gruppen har du tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntligi russisk. Emnegruppen gir en innføring i språkstrukturen og setter studentene i stand til å forstå enkle sakprosatekster og litterære tekster på russisk og føre samtaler på russisk. Studentene lærer den grunnleggende grammatikken og å bruke viktige språklige hjelpemidler. Emnegruppen gir studentene grunnleggende forståelse av russisk kultur og samfunn og kunnskaper om institusjoner, aktører og trekk ved russisk politikk og samfunn i de vestlige ikke-russiske sovjetiske arvtakerstatene. 

Emner i emnegruppen

Annet

RUS1102 – Russisk språkbruk 2 var tidligere obligatorisk emne i 40-gruppen i russisk. Emnet har blitt erstattet av RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn