Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du jobber med praktisk russisk språkbruk med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse av språket. Det legges stor vekt på oversettelse av tekster fra norsk til russisk. Du leser enklere tekster uten ordbok og autentiske tekster med ordbok. Du jobber også med fonetikk som skal styrke den muntlige språkbeherskelsen.

Emnet bør tas samtidig med Error: java.lang.NullPointerException.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du lese aksentuerte tekster med god uttale
  • kan du i prinsippet lese og forstå enhver russisk tekst med ordbok
  • kan du føre enklere samtaler på russisk om temaer fra dagliglivet, som å fortelle om deg selv, arbeid, familie, hjem og fritid
  • kan du kommunisere i enkle situasjoner om kjente emner
  • kan du oversette tekster til russisk om ovennevnte temaer
  • har du oppøvd et ordforråd på ca. 1200 ord
  • har du oversikt over grunntrekkene i russisk fonetikk
  • kan du skrive russisk tekst på datamaskin med russisk tastaturoppsett
  • befinner du deg på nivå A2 (elementært nivå) i det felles europeiske rammeverket for språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Undervisningen består av en dobbelttime forelesning i oversettelse og fonetikk i 14 uker. Hver uke jobber du med og forbereder en oversettelse som du kan levere til retting. Det anbefales at du jobber grundig med oversettelsene. I tillegg følger du  en dobbelttime seminar i tekstgjennomgang og muntlig presentasjon i 14 uker (du velger én av tre seminargrupper).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til minst 10 av 14 forelesninger og 10 av 14 seminarer. Du må også få godkjent to muntlige kvalifiseringsoppgaver, to kvalifiseringsoppgaver (prøver) i fonetikk og åtte skriftlige oversettelser. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamen består av oversettelse av en kjent tekst fra russisk til norsk, oversettelse av en ukjent tekst fra norsk til russisk og spørsmål i fonetikk. Spørsmålene i fonetikk skal besvares på norsk.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk

Karakterskala

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

F.o.m høst 2020 går emnet hvert høstsemester.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk/russisk