RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en tematisk gjennomgang av viktige sider ved russisk politkk, kultur og samfunn siden slutten av 1600-tallet.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du grunnleggende forståelse av kulturens plass i det russiske samfunn gjennom tidene, inklusiv religion og kirkeforhold, etniske relasjoner, kunst og identitetsdebatt
  • har du kunnskaper om og innsikt i institusjoner, aktører og dynamikker i russisk politikk siden kommunismens fall
  • har du oversikt over de grunnleggende trekk ved politikk og samfunn i de vestlige ikke-russiske sovjetiske arvtakerstatene

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av én dobbeltime forelesning i 14 uker og én dobbeltime seminarundervisning i 5 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal skrive en kvalifiseringsoppgave på 4-6 sider (à 2300 tegn med mellomrom = en normalside). Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer. Oppgaven må være godkjent før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers hjemmeeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk på Euram-programmet, studieretning russisk, fordypning Russisk områdekunnskap

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk