Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i russisk språkbruk med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse. Hovedvekt legges på oversettelse av tekster mellom norsk og russisk og lesning av russiske tekster.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du opparbeidet et ordforråd på ca 1000 ord og kan oversette enkle tekster mellom norsk og russisk
  • kan du lese aksentuerte tekster med god uttale og du har god kunnskap om uttalereglene
  • kan du forstå og bruke enkle ord og uttrykk som gjør deg i stand til å kommunisere på russisk om dagligdagse temaer, for eksempel gjennom å stille spørsmål og gi enkle svar
  • befinner du deg på nivå A1/A2 i det felles europeiske rammeverket for språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1001 – Russisk grammatikk 1

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS1110 – Grunnkurs i russisk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 2 timer seminar og 2 timer gruppeundervisning (3 dobbelttimer i uken) i 14 uker. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 30 av 42 ganger. Du skal også avlegge en muntlig kvalifiseringsoppgave i språklaboratoriet mot slutten av semesteret, samt levere inn tre oversettelser til retting i løpet av semesteret. De tre obligatoriske oversettelsene gjenspeiler progresjonen i pensum og blir gitt i midten av februar (første oversettelse), i mars (andre oversettelse) og i april (tredje oversettelse). Alle aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamen består av oversettelse av en ukjent tekst fra norsk til russisk, og en kjent tekst fra læreboken fra russisk til norsk.

Tidligere eksamener og sensorveiledninger

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretningen russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk