Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i russisk språkbruk med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse. Hovedvekt legges på lesning av enklere russiske tekster og oversettelse av tekster fra norsk til russisk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du lese enkle aksentuerte tekster med god uttale og du har god kunnskap om uttalereglene
  • har du opparbeidet et ordforråd på ca 800 ord og kan bruke det til å oversette russiske tekster til norsk
  • kan du forstå og bruke enkle ord og uttrykk som gjør deg i stand til å kommunisere på russisk om dagligdagse temaer, for eksempel gjennom å stille enkle spørsmål og gi enkle svar
  • kan du skrive russisk med håndskrift og på datamaskin med russisk tastaturoppsett
  • befinner du deg på nivå A1 (begynnernivå) i det felles europeiske rammeverket for språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS1110 – Grunnkurs i russisk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Gruppeundervisningen holdes i språklaboratorium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 20 av 28 ganger. Du skal også avlegge en muntlig kvalifiseringsoppgave i språklaboratoriet mot slutten av semesteret, samt levere inn tre oversettelser til retting i løpet av semesteret. De tre obligatoriske oversettelsene gjenspeiler progresjonen i pensum og blir gitt i midten av september (første oversettelse), i oktober (andre oversettelse) og i november (tredje oversettelse). Alle aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamen består av oversettelse av en ukjent tekst fra norsk til russisk, og en kjent tekst fra læreboken fra russisk til norsk.

Tidligere eksamener og sensorveiledninger

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretningen russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk