Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Spansk (40SPA)

Om emnegruppen

Dette er oppbygningen av emnegruppen for deg som fikk opptak til den våren 2016 eller tidligere. For nåværende oppbygning, se her. Ta kontakt med studiekonsulenten for spansk hvis du følger gammel oppbygning men vil bytte til ny.

Spansk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Spania og de fleste land i Latin-Amerika samt av ca. 40 millioner i USA. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i spansk en nyttig ressurs for samfunnet. Ved mange ungdoms- og videregående skoler undervises det i spansk.

Ved Universitetet i Oslo drives det forskning på ulike områder innen spansk. Det spanske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, noe som gjør det til et interessant forskningsobjekt innen alle genrer av lingvistikken.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnegruppen har du tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntlig spansk. Du kan identifisere alle ordklasser og forklare bruken av alle verbformer. Du er kjent med språkvitenskapelig terminologi, og med de elementære prinsippende for syntaktiske analyser. I tillegg har du grunnleggende kunnskap om spanskspråklig litteratur fra det 19. til det 21. århundre.

Kvalifisering for videre studier
Hvis du tar 20 studiepoeng i spansk i tillegg til 40-gruppen, dekker det fagkravet for opptak til Praktisk-pedagisk utdanning (PPU). Emnene kan da være innen spansk språk, spanskspråklig litteratur og/eller latinamerikansk områdekunnskap, men vi anbefaler særlig IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) og SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse.

Emner i emnegruppen

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av fire obligatoriske emner innen språk og litteratur:


Til og med våren 2014 inngår SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster (nedlagt) i emnegruppen, og kan godkjennes i stedet for SPA1102 – Spansk språkkunnskap B.

Annet