80-gruppe – Bosnisk/kroatisk/serbisk (80BKS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kombinerer bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur, samfunn og kultur. Språkemnene gir deg bred kunnskap om bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og språkbruk samt et ordforråd på nivå B2 i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). I tillegg får du kjennskap til litteratur, kultur og samfunn i Bosnia/Kroatia/Serbia og andre land i det sentrale og østlige Europa.

Oppbygning og gjennomføring

Emnegruppen består av fem emner (50 studiepoeng) i bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur, kultur og samfunn, samt et obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng). Du begynner med å ta innføringsemner på 1000-nivå. Deretter tar du fordypningsemner på 2000-nivå.

I første semester tar du emnene BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1 og BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2. I andre semester tar du emnene BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 3 og SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn. I tredje semester reiser du på utveksling til et universitet i Bosnia, Kroatia eller Serbia og tar emner tilsvarende 30 studiepoeng, hvorav minimum 20 studiepoeng må være innen bosnisk/kroatisk/serbisk språk, og minimum 19 studiepoeng må være fordypningsemner. I fjerde semester tar du BKS2000 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstkultur, eller du kan velge å forlenge utenlandsoppholdet med ett semester.

Utenlandsopphold

I denne emnegruppen inngår et obligatorisk utvekslingsopphold ved Universitetet i Zagreb, Universitetet i Sarajevo eller Universitetet i Beograd. Du reiser ut i tredje semester og har mulighet til å forlenge med fjerde semester. Obligatoriske forkunnskapskrav for studieopphold i utlandet er 60 studiepoeng i avlagte eksamener hvorav 30 studiepoeng skal være emner i språk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1
BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2
BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 3
SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn
BKS2000 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstkultur
 
Obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng)

Oppbygging av 80BKS til og med høsten 2016:

Til og med høsten 2016 hadde 80-gruppen i bosnisk/kroatisk/serbisk en annen emnekombinasjon.

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

 
Obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng)
 
Endringen av 80BKS består i at emnene SEU2310 – Nasjonale symboler i Polen, Tsjekkia og på Balkan og SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne (nedlagt) utgår. To nye emner, BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 3 og BKS2000 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstkultur, inngår i 80BKS. Studenter med opptak til og med høsten 2016 må følge den reviderte 80-gruppen i bosnisk/kroatisk/serbisk.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen i bosnisk/kroatisk/serbisk utgjør en fordypning innen studieretningen Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk på bachelorprogrammet Europeiske språk (bachelor)

Kvalifisering for videre studier

80-gruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet Europeiske språk (master - to år), studieretningen Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk (studieretning)