BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 og er blant annet en forberedelse til studiesemestret i Zagreb/Sarajevo/Beograd.

Hovedvekten legges på samtaler, lesing av og lytting til bosnisk/kroatisk/serbiske tekster og dialoger. Det arbeides med praktisk bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk og grammatikk og aktiv skriftlig og muntlig beherskelse av språket. 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du lese tekster med god uttale
  • kan du lese og forstå lengre bosnisk/kroatisk/serbiske tekster med ordbok
  • kan du føre enklere samtaler på bosnisk/kroatisk/serbisk om temaer fra dagliglivet, som å fortelle om deg selv, arbeid, familie, hjem og fritid
  • har du god kjennskap til grammatiske temaer som kasus, aspekt, bevegelsesverb, komparasjon, pronomen og adverb


 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1.

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminarundervisning (2 dobbelttimer) i uken, totalt 42 timer (21 dobbeltimer). 

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 11 av 21 ganger. Du skal også avlegge to muntlige og en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk