Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utdyper kunnskapen om bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og gir en grunnleggende innføring i bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse. Hovedvekten legges på samtaler, lesning av og lytting til enklere bosnisk/kroatisk/serbiske tekster og dialoger.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du utdypet kunnskap om de viktigste områdene i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk
  • kan du lese elementære bosniske/kroatiske/serbiske tekster med god uttale og oversette tekstene til norsk
  • kjenner du reglene for hvordan bosnisk/kroatisk/serbisk skrives og uttales
  • kan du kommunisere på bosnisk/kroatisk/serbisk om enkle, dagligdagse temaer, du kan stille og svare på enkle spørsmål i dagligdagse situasjoner, og du kan forstå og bruke enkle ord og uttrykk
  • har du et utvidet ordforråd og du kan bruke det når du skriver enkle, frie tekster om selvvalgte temaer.

Når du har tatt dette emnet samt BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1, vil du være på nivå A2-B1 på Europarådets nivåskala for språk (Common European Framework of Reference for Languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1 eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (én dobbeltime) og 2 timer seminar (én dobbeltimer) i uken i 14 uker (totalt 56 timer).

Det er krav om obligatorisk aktivitet:  Du må levere mindre skriftlige oppgaver hver uke, til sammen 13, og få godkjent minst 10 av disse. Du må også avlegge to muntlige prøver, hvorav minst én må bli godkjent. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk