BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse. Hovedvekten legges på samtaler, lesning av og lytting til enklere bosnisk/kroatisk/serbiske tekster og dialoger.

Emnet er samordnet med BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk, slik at du får en helhetlig innføring i bosnisk/kroatisk/serbisk.

 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du lese elementære bosniske/kroatiske/serbiske tekster med god uttale og oversette tekstene til norsk
  • kjenner du reglene for hvordan bosnisk/kroatisk/serbisk skrives og uttales
  • kan du kommunisere på bosnisk/kroatisk/serbisk om enkle, dagligdagse temaer, du kan stille og svare på enkle spørsmål i dagligdagse situasjoner, og du kan forstå og bruke enkle ord og uttrykk
  • har du et ordforråd på ca. 800 ord, og du kan bruke det når du skriver enkle, frie tekster om selvvalgte temaer.

Når du har tatt dette emnet samt BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk, vil du være på nivå A2 (Breakthrough level) på Europarådets nivåskala for språk (Common European Framework of Reference for Languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminarundervisning (to dobbelttimer) i uken i 13 uker (totalt 52 timer).

Det er krav om obligatorisk aktivitet:  Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 22 av 26 ganger. Du må levere mindre skriftlige oppgaver hver uke, til sammen 13, og få godkjent minst 10 av disse. Du må også avlegge to muntlige prøver, hvorav minst én må bli godkjent. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers eksamen. Eksamen består av en lytteprøve, en leseprøve, en vokabularprøve og fri oppgave (du skriver en kort tekst over et selvvalgt tema).

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk