80-gruppe – Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80HIS-KFL)

Om emnegruppen

For studenter med opptak før 2019, se 80-gruppe i historie for bachelorprogrammet i tverrfaglige kjønnsstudier før høsten 2019.

Emnegruppen tilbys studenter på studieretningen Kjønn med fagfordypning ved Program for tverrfaglige kjønnstudier.
Denne emnegruppen i historie gir kunnskap om sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og global historie, med fordypning i ulike tidsperioder eller avgrensede temaer. Praktisk anvendelse av historisk metode vil bli vektlagt, og du vil bli øvet i god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Et av emnene på 2000-nivå har vekt på kvinner og kjønn i historien. I tillegg bør tema for fordypningsoppgaven knyttes til kjønnsstudier.

Sammen med en bachelorgrad kvalifiserer 80-gruppen i historie til å søke om opptak til masterprogrammet i historie. 80-gruppen i historie danner et godt utgangspunkt som undervisningsfag, noe du kan lese mer om her.

80HIS-KFL består av:

  • 50 studiepoeng på 1000-nivå.
  • 20 studiepoeng på 2000-nivå.
  • HIS3090 som skal tas siste semester i bachelor-graden.

Emnene på 1000-nivå er oversiktspreget, mens emnene på 2000-nivå er fordypningsemner. Det er anbefalt at studenter sørger for å ha tilstrekkelig med kunnskaper på innføringsnivå, før de velger emner på 2000-nivå. I emnet HIS3090 bør kjønnsperspektivet være en integrert del av oppgaven, og studentene anbefales å delta på et veiledningsmøte med programleder for Tverrfaglige kjønnsstudier det semesteret oppgaven skrives.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges fra emner i historie på 2000-nivå
For andre emner må det søkes særskilt til Program for tverrfaglige kjønnsstudier.

*Emneside publiseres senere.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnet HIS1000 – Innføring i historiefaget(fra høst 2019) overlapper 5 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1010, HIS1121, HIS1131, HIS1111, HIS1300EUMET, HIS1300INTER, HIS1300L, HIS1300MET, HIS1321, HIS1331, HIS1311.

Emnet HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 (fra høst 2019) overlapper 10 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1100, HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131, HIS1110, HIS1110L, HIS1111.

HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid (fra høst 2019) overlapper 10 studiepoeng med følgende nedlagte emner: HIS1300, HIS1300EU, HIS1300EUMET, HIS1300INTER, HIS1300L, HIS1300MET, HIS1320, HIS1320EU, HIS1321, HIS1330, HIS1331, HIS1310, HIS1310L, HIS1311.

IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie overlapper 10 studiepoeng med det nedlagte emnet KULT2100. Emnet kan inngå i emnegruppa som erstatning for IDE2100 for studenter som allerede har avlagt dette emnet.