Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80HIS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen erstattes med 80HIS-KFL.

Denne 80-gruppen gjelder for studenter som begynte på bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier høsten 2018 eller tidligere. 

Emnegruppen tilbys studenter på studieretningen Kjønn med fagfordypning ved Program for tverrfaglige kjønnstudier.
Denne emnegruppen i historie gir kunnskap om sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og global historie, med fordypning i ulike tidsperioder eller avgrensete temaer. Praktisk anvendelse av historisk metode vil bli vektlagt, og du vil bli øvet i god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Et av emnene på 2000-nivå velges med vekt på kvinner og kjønn i historien. I tillegg knyttes tema for fordypningsoppgaven til kjønnsstudier.

Sammen med en bachelorgrad kvalifiserer 80-gruppen i historie til å søke om opptak til masterprogrammet i historie. 80-gruppen i historie danner et godt utgangspunkt som undervisningsfag, noe du kan lese mer om her.

80HIS består av:

  • 40 studiepoeng på 1000-nivå.
  • 30 studiepoeng på 2000-nivå.
  • HIS3090 som skal tas siste semester i bachelor-graden.

Emnene på 1000-nivå er oversiktspreget, mens emnene på 2000-nivå er fordypningsemner. Det er anbefalt at studenter sørger for å ha tilstrekkelig med kunnskaper på innføringsnivå, før de velger emner på 2000-nivå. Ett av emnene på 2000 skal være et emne innen fagdisiplinen som tematiserer kjønn. Minst 20 studiepoeng skal være fra henholdsvis eldre og nyere historie. I emnet HIS3090 skal kjønnsperspektivet være en integrert del av oppgaven, og studentene forventes å delta på et veiledningsmøte med programleder for Tverrfaglige kjønnsstudier det semesteret oppgaven skrives.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner på 1000-nivå:

10 sp fra følgende emne:

20 sp velges fra emner i historie på 2000-nivå
For andre emner må det søkes særskilt til Program for tverrfaglige kjønnsstudier.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-KFL002

Annet

Emnet HIS1100 – Eldre verdenshistorie (fra høst 2008) overlapper 5 studiepoeng med følgende emner: HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131.

Emnet HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode(fra vår 2011) overlapper 20 studiepoeng med HIS1300 og 10 studiepoeng med følgende emner: HIS1320, HIS1321, HIS1330, HIS1331, HIS1300EU og HIS1300EUMET.

Dersom du har tatt HIS1010 - innføringsemne i historie kan denne innpasses i graden som 10 studiepoeng på 1000-nivå. Dersom du har tatt HIS1010 i tillegg til et av de gamle emnene med metodedel (HIS1111, HIS1121, HIS1131, HIS1311, HIS1321 og HIS1331) får du kun uttelling for totalt 15 studiepoeng. Dette fordi de overlapper 5 studiepoeng.

Før våren 2006 inngikk emnet HIS2155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750 (nedlagt) som et valgfritt emne på lik linje med HIS2391 og KULT2100. Dette emnet er fra og med våren 2006 nedlagt. For de studenter som allerede har avlagt dette emnet, så kan det inngå i emnegruppa.