80-gruppe – Idehistorie - Kjønn med fagfordypning (80IDE1)

Om emnegruppen

Idéhistorie tar for seg menneskets tenkning. Du studerer idéer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for forskjellige epoker, samfunn og kulturkretser fra antikken til vår tid.

Du studerer store og viktige verk innenfor religion, filosofi, vitenskap som har formet vår kultur og vårt tankesett. Som student på tverrfaglige kjønnsstudier med fordypning i idéhistorie skal du også studere kjønnsspesifikke verdisystemer og virkelighetsbilder som til forskjellige tider har gjort seg gjeldende.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt denne emnegruppen skal du kunne:

  • forstå forskjellen mellom før-moderne og moderne måter å tenke på
  • knytte ideene/forestillingene (om Gud, menneske, natur, samfunn og historie) og endringene i dem til de enkelte epokers tenkesett
  • redegjøre for og diskutere hvordan ideene/forestillingene påvirkes, endres og artikuleres i møtet med bestemte nasjonale tradisjoner, spesifikke temaer eller sjangere
  • forstå og drøfte kjønnsperspektiv i en idéhistorisk kontekst

Oppbygning og gjennomføring

Du bør ha tatt innføringsemnene på 1000-nivå, samt exphil og exfac, før du går videre til videregåendeemner på 2000-nivå.

Kvalifisering for videre studier

Med en bachelor med denne fordypningsgruppen og støttegruppen i tverrfaglige kjønnsstudier, kan du søke deg til:

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60 studiepoeng):

Velg minst 20 studiepoeng blant idéhistorieemner på 2000-nivå:

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Overgangsordninger: